Новости проекта
Мобильное приложение Schools.by
Голосование
УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ПЛАВАТЬ?
Всего 21 человек
Голосование
ЗНАЕШЬ И СОБЛЮДАЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ?
Всего 18 человек
Голосование
Каким для тебя был 2019/2020 учебный год?
Всего 22 человека
Голосование
СКОЛЬКО ТЫ СЪЕДАЕШЬ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
Всего 27 человек
Голосование
К 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПРИОБРЕТЕШЬ ЛИ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ ТЕМНО-СИНЕГО ЦВЕТА?
Всего 38 человек
Голосование
ПЛАНИРУЕТЕ ПОСЕЩАТЬ ШКОЛЬНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В ИЮНЕ? ?
Всего 32 человека
Голосование
НАДО ЛИ ЗАПРЕТ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ В ТЕЧЕНИЕ УРОКА?
Всего 76 человек
Голосование
Какого цвета должна быть школьная форма?
Всего 152 человека

7 класс

Дата: 21 апреля 2020 в 17:46, Обновлено 21 мая 2020 в 01:39
Белорусский язык
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
21.04.2020
Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў (азнаямленне)
§ 33,34, пр. 245,249,251
§ 33,34, пр. 248
Фотаздымак выкананага дам. задання пераслаць на Viber 80336345076
22.04.2020 да 17.00
24.04.2020
Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі
§ 35, пр. 253, 255
§ 35, пр. 254
Фотаздымак выкананага дам. задання пераслаць на Viber 80336345076
27.04.2020 да 17.00
01.05.2020
Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі
§ 38, 39 пр. 273, 279 (вусна), пр.274, 275, 278 (пісьмова)
§ 38, 39, пр. 285
05.05.2020
05.05.2020
Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. Злучальныя злучнікі, іх ужыванне
§ 40,41, пр.286 (вусна), 288,291
§ 40,41, пр. 292
15.05.2020
Правапіс часціц. Марфалагічны разбор
§ 45, пр.327(вусна), 328,329
§ 45, пр. 330
Фотаздымак выкананага дам. задання пераслаць на Viber 80336345076
22.05.2020 Часціцы не,ні, іх адрозненне. Правапіс не(ня), ні з рознымі часцінамі мовы (паўтарэнне) § 46, 47, пр.332, 336,338,341,343 (вусна), пр.333,344 (пісьмова) § 46,47, пр.347 Фотаздымак выкананага дам. задання пераслаць на Viber 80336345076
Белорусская литература
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
21.04.2020
М.Лупсякоў "Мэры Кэт".Вобраз галоўнага героя твора
Аналіз эпізодаў твора, звязаных з вобразам галоўнага героя Антона Бубнова; зачытванне апісанняў, лірычных адступленняў і вызначэнне іх ролі ў тэксце
Вывучыць урывак з апавядання (пачынаючы са слоў: "Я чую...Я чую, як шуміць вецер..." - і да канца твора) на памяць
Пераслаць відэаматэрыял на Viber 80336345076
23.04.2020 да 14.00
24.04.2020
Урок дадатковага чытання. Алена Васілевіч "Горкі ліпавы мёд"
Ідэйна-мастацкі аналіз тэксту
Вызначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі Андрэя і Лідачкі ў сшытку па літаратуры
Фотаздымак выкананага дам. задання пераслаць на Viber 80336345076
27.04.2020 да 17.00
01.05.2020
Максім Танк "Дрэвы паміраюць...", Алесь Разанаў. "У парку..."
Выразнае чытанне твораў, адказваць на пытанні да іх
Верш Максіма Танка "Дрэвы паміраюць..." на памяць, тэматычны кантроль па пытаннях да раздзела (с. 166)
05.05.2020
05.05.2020
Мастацкая літаратура і навука. Цётка. "Шануйце роднае слова!"
Чытаць твор
С. 168-171, адк. на пыт.
15.05.2020
У.Караткевіч. "Зямля пад белымі крыламі"
Працяг чытання твора
Чытаць с.177-198, адк. на пыт.(с. 199)
19.05.2020 Леанід Дайнека." Меч князя Вячкі" С.191-199 чытаць, адк. на пыт. Кансультацыя чацвер 14.40
22.05.2020 Леанід Дайнека." Меч князя Вячкі" С. 200-210 прачытаць Прачытаць твор да канца, пыт.4 на с. 224 Кансультацыя чацвер 14.40
Русский язык
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания

19.05.2020

Обобщение изученного о союзе. Морфологический разбор союза

§ 59-60 Упр.465,470

Вопросы «Проверяю себя»Упр.465,471

22.05.2020

Частица как часть речи

§ 61 Упр.472-478

Упр.479

Тетрадь на проверку предоставить в пятницу, 22.05.2020

Русская литература
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания

20.05.2020

Антуан де Сент экзюпери «Маленький принц»

Маленький принц – воплощение мечты человека о красоте

Дочитать сказку

консультация

22.05.2020 с 14.00

Математика 7 класс
Дата
Тема урока
Учебные
материалы
Домашнее
 задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания

18.05.2020

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы линейных уравнений с двумя переменными способом сложения, подстановки. Графическая интерпретация системы двух линейных уравнений с двумя переменными

Гл. 4, § 23, 24

№ 4.107-4.110

Гл. 4, § 23, 24

1.125, 4.126, 4.136-4.138

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

18.05.2020

до 14.00

19.05.2020

Геометрическое место точек

Гл. 5, § 31

№ 278, 279

Гл. 5, § 31

№ 280 б

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

20.05.2020

до 14.00

20.05.2020

Решение текстовых задач с помощью системы линейных уравнений

Гл. 4, § 25.

№ 4.139-4.144

Гл. 4, § 25.

№ 4.167, 4.168, 4.178, 4.179

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

21.05.2020

до 14.00

21.05.2020

Повторение. Начальные понятия геометрии. Признаки равенства треугольников

Гл. 1-2, §1-14

Стр.167-169

Гл. 1-2, §1-14

Стр.167-169

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

22.05.2020

до 14.00

22.05.2020

Решение текстовых задач с помощью системы линейных уравнений

Гл. 4, § 25.

№ 4.145, 4.147, 4.148

Гл. 4, § 25.

№ 4.169, 4.170, 4.175

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

23.05.2020

до 14.00

25.05.2020

Решение текстовых задач с помощью системы линейных уравнений

Гл. 4, § 25.

№ 4.151-4.156, 4.160-4.163,

Гл. 4, § 25.

№4.4.171,4.173, 4.176

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

025.05.2020

до 14.00

26.05.2020

Повторение. Параллельность прямых на плоскости. Сумма углов треугольника.

Гл. 3-4, §

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

26.05.2020

до 14.00

27.05.2020

Повторение. Степень с натуральным и целым показателями

Гл. 1, §1-3

Я проверяю свои знания

№ 1, 3 5, 7, 9

Гл. 1, §1-3,

Я проверяю свои знания

№ 2, 4, 6, 8, 10

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

27.05.2020

до 14.00

28.05.2020

Повторение. Выражения и их преобразования.

Гл. 2, §4-14

Я проверяю свои знания

№ 2, 4, 6, 8, 10

Гл. 2, §4-14,

Я проверяю свои знания

№ 1, 3 5, 7, 9

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

28.05.2020

до 14.00

29.05.2020

Повторение. Линейные уравнения. Линейные неравенства. Линейная функция.

Гл. 3, §15-20

Я проверяю свои знания

№ 1, 3 5, 7, 9

Гл. 3, §15-20;

Я проверяю свои знания

№ 2, 4, 6, 8, 10

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на электронную почту 

Zm1963@tut.by или viber 8033 66 28 336

29.05.2020

до 14.00

Обслуживающий труд  7 класс
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
05.05
Вязание по кругу
Вязание по кругу. Видео в интернете
Связать образец
Фото отправить на Вайбер 80297754226
До 12.05
06.05
Прибавление и убавление петель
Прибавление и убавление петель. Видео в интернете
Связать образец
Фото отправить на Вайбер 80297754226
До 12.05
12.05
Изготовление футляра для мобильника
Видео в интернете
Начать вязать футляр для мобильника (образец)
Фото отправить на Вайбер 80297754226
До 13.05
13.05
Изготовление футляра для мобильника (продолжение)
Видео в интернете
Изготовление футляра для мобильника (образец)
Фото отправить на Вайбер 80297754226
До 19.05
19.05
Вязание полотна квадратной формы
Видео в интернете
Начать вязать прихватку  (образец)
Фото отправить на Вайбер 80297754226
До 20.05
20.05
Изготовление прихватки
Видео в интернете
Изготовление прихватки
(образец)
Фото отправить на Вайбер 80297754226
До 26.05
История Беларуси
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
20.04
Война России с РП 1654-1667 гг.
1. Прочитать параграф 18.. 2 Заполнить таблицу ( для заполнения использывать вопросы задания №1 стр.129, вместо вопроса основные этапы включить впрос основные события.3. Выполнить задание №6 стр. 129
Параграф 18, читать, уметь отвечать на вопросы
электронная почта
22/04 до 15.00
23.04
Особенности развития белорусских земель в последней трети 17 века
1. Прочитать параграф 19. 2. Охарактеризовать ситуацию в Беларуси после разрушительных войн. 3. Выполнить задание №5 стр.135. 4. Составить 5 тестовых вопроса с вариантами ответов по теме
Параграф 19, читать, уметь отвечать на вопросы
электронная почта 
24/04 до 15.00
Физика
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
07.05.2020 Решение задач по теме "Механическая работа. КПД" Упр.17(6, 7)
упр.18(1, 5)
Упр.17(9),
упр.18(6)
Viber: 80297619919 11.05.2020
11.05.2020 Мощность. Единицы мощности. Решение задач по теме "Мощность" §38 Упр.19(2,3) §38 Упр.19(1, 4) Viber: 80297619919 14.05.2020
14.05.2020 Кинетическая энергия. Решение задач по теме "Кинетическая энергия2 §39 Упр.20(2,3) §39 Упр.20(1,4) Viber: 80297619919 18.05.2020
18.05.2020 Потенциальная энергия. Расчет потенциальной энергии. §40, 41
Упр.21(2)
§40, 41
Упр.21(3)
Viber: 80297619919 21.05.2020
Искусство
Дата
Тема урока
Учебные материалы
22.04.2020
Выдающиеся постройки Древнего Рима
Прочитать материал §29 учебного пособия: Волонцевич Н.С.Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 7 класс с электронным приложением. Выполнить задания в разделе "Выдающиеся постройки Древнего Рима": Колбышева С.И. Искусство (отечественная и мировая художественая культура). Посмотреть видео "7 чудес Древнего Рима" на YouTube
Химия
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
23.04.2020
 Соли - продукты замещения атомов водорода в кислотах на металл
Параграф 24.
Параграф 24, выписать определение "соли", знать названия кислотных остатков. Выполнить № 2, 3, 4, 6
Фотографию выполненного домашнего задания и всех последующих высылать на вайбер 292525314
30.04.2020 до 15.00
30.04.2020
Состав молекулы воды. Значение воды в природе и жизни человека. Физические свойства воды.
Параграф 25
Параграф 25, выписать формулу воды, ее физические свойства, методы очистки воды. №5, 8, 10
7.05.2020 до 15.00
07.05.2020 Химические свойства воды. Понятие об основаниях. §26 §26, выписать определение оснований, щелочей с примерами, описать Л.О. №5, задание №7 Это и последующие задания выполнять в тетради для последующего 14.05.2020
14.05.2020 Взаимодействие кислот и щелочей как пример реакции обмена. §27 §27, выписать определение реакции нейтрализации как пример реакции обмена, привести 2 примера уравнений, выполнить задания №5,7 21.05.2020
21.05.2020 Решение расчетных задач Повторить вычисление массовой доли элемента в веществе и массовой доли компонента в смеси.
28.05.2020 Повторение и систематизация знаний по теме "Вода"Повторение и систематизация знаний по теме "Вода"Повторение и систематизация знаний по теме "Вода"
Информатика
ВИДЕО-УРОКИ : https://www.trashkov.net.by/video_7klass.html 
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
27-29.04.2020
Создание и редактирование векторного изображения
§24.4
читать параграф, ответить на вопросы 
Фотографию выполненного на выбор учащегося задания после параграфа можно выложить на сайт школы (вкладка ВЫПОЛНЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ) или выслать на Вайбер 80444869497
03.05
04.-06.05.2020
Операции над объектами векторного изображения векторного изображения
§25.1
читать параграф, ответить на вопросы 
Фотографию выполненного на выбор учащегося задания после параграфа можно выложить на сайт школы (вкладка ВЫПОЛНЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ) или выслать на Вайбер 80444869497
11.05

География

Дата

Тема урока

Учебные материалы

Домашнее задание

Форма предоставления выполненного домашнего задания

Сроки предоставления выполненного домашнего задания

05.05

ГП, состав территории Евразии. Географические исследования и открытия. Тектоническое строение, основные формы рельефа Евразии. Размещение полезных ископаемых

Прочитать пар-ф №28. Рассмотреть рис. 173 на стр. 202 учебника. Устно описать гп материка. Заполнить таблицу "Исследователи Евразии" (исследователь, вклад в изучение природы материка). Прочитать пар-ф №29. Соотнести 2 карты - "Строение земной коры" и "Физическую карту Евразии", рассмотреть соотношение форм рельефа и тектонических структур. Найти все встречающиеся в пар-фах №28, 29 географические объекты на карте.

Пар-фы №28, 29. Номенклатура по теме. Письменно ответить на вопросы рубрики "Проверим себя" на стр. 215 учебника.

Фотография выполненных заданий классной и домашней работы на электронную почту oksana.shablyuk@mail.ru

09.05 до 21.00

12.05

Общая характеристика климата Евразии. Климатообразующие факторы

Прочитать пар-ф №30. Рассмотреть рис. 190 на стр. 216 учебника. Дать характеристику климатическим поясам и типам климата, распространенным на материке (устно).

Пар-ф №30. Письменно дать характеристику пяти климатическим областям умеренного климатического пояса по плану (географическое положение, средние температуры июля и января, годовая амплитуда температур, количество осадков и режим их выпадения) (можно в виде таблицы). Привести примеры городов каждой климатической области. Сделать вывод (проявление континентальности климата)

Фотография выполненных заданий домашней работы на электронную почту oksana.shablyuk@mail.ru

15.05 до 18.00

Билогия
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
21.04.2020
Прорастание семян
Стр.193-196
Стр.193-196, вопросы 1-5 письменно, стр.196
Фотографию выполненного домашнего задания выслать на  viber
 8033 3519892
23.04.2020
 до 14.00
24.04.2020
Двудольные и однодольные растения
Стр.198-203
Стр.198-203, вопросы 1-3 + задание письменно, стр.203
Фотографию выполненного домашнего задания выслать на viber
 8033 3519892
30.04.2020
До 14.00
01.05.2020
Дикорастущие растения. Съедобные и ядовитые дикорастущие растения.
Стр.203-214
Стр.203-214, вопросы 1-5, стр. 214 письменно в тетради
Фотографию выполненного домашнего задания выслать на вайбер 
8033 3519892
06.05.2020
05.05.2020 Культурные растения. Выращивание растений Стр.215-221 Стр.215-221, вопросы 1-6, стр.219 письменно в тетради

Фотографию выполненного домашнего задания выслать на вайбер

8033 3519892

08.05.2020
08.05.2020 Выращивание растений Стр.221-223 Стр.221-223, Практическая работа № 9, стр.66-67 в тетради для лаб. и практических работ Фотографию выполненного домашнего задания высылать на вайбер 8033 3519892 11.05.2020
12.05.2020 Роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека. Стр.224-226 Стр.224-226, составить кроссворд или синквейн "Покрытосеменные растения" в тетради Фотографию выполненного домашнего задания выслать на вайбер 80333519892 15.05.2020
15.05.2020 Охрана растений Стр.226-228 Стр.226-228, вопросы 1-4, стр.228 + задание письменно в тетради Фотографию выполненного домашнего задания выслать на вайбер 8033 3519892 19.05.2020
19.05.2020 Обобщение знаний по главе 10 "Многообразие покрытосеменных растений" Стр.198-224 Повторить параграфы 41-46, стр.198-224 22.05.2020
Английский язык 7 класс
Дата
Тема урока
Учебные материалы
Домашнее задание
Форма предоставления выполненного домашнего задания
Сроки предоставления выполненного домашнего задания
22.04.2020
Советы путешественникам.
Учебник: с.210-231(выучить слова устно и письменно)
Выучить слова устно и письменно с.210-231), перевести слова и предложения
Предоставить фотоотчет письменных заданий на электронный адрес: wild_tulip@tut.by
до 22.04.2020 до 17.00
23.04.2020
Если мы поедем в Австралию.
Учебник: WB , с.104-106 (выучить правило), с.214,упр.2с(устно)
Материалы для работы:
Предоставить фотоотчет письменных заданий на электронный адрес: wild_tulip@tut.by
до 23.04 до 16.00
24.04.2020
Австралия-неизвестная страна. Паспорт Австралии.
Учебник:c.217, упр.2а (прочитать и перевести), с.220, упр.3(устно)
с.221, упр.5(письменно), с.224, упр.5(письменно)
Предоставить фотоотчет письменных заданий на электронный адрес: wild_tulip@tut.by
до 24.04.2020 до 17.00

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.